Inschrijvingsmodule Driver Improvement"Sta even stil bij snelheid"

Welkom

U kan zich via deze pagina′s inschrijven voor de specifieke cursus "sta even stil bij snelheid".

Let op!
Een inschrijving is enkel mogelijk indien u van het parket hiervoor een uitnodigingsbrief hebt gekregen én u beschikt over een geldig en functioneel emailadres.

De code vindt u op de voorkant van de gele folder:


folder

STAP 1 VAN 6

Vul uw code in
U reageert binnen de wettelijk gestelde termijn van het parket? (d.i 1 maand)
ja
neen